Instituţia Publică
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
"Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova

Sistem Informațional
de Management Universitar (SIMU)